Apa Pentinge Perkara Perawan Ora Perawan Sih?
Apa Pentinge Perkara Perawan Ora Perawan Sih?

Apa Pentinge Perkara Perawan Ora Perawan Sih?

MOJOK.COPadahal apa bedane jajal, apa salahe nek randha duda njur pada olih jodo maning wong-wong sing esih padha bujang perawan?

Rika pada tau krungu ana sing ngomong kaya kiye:

”Kaeh, wong wadon kae kayane uwis ora perawan kaeh. Deleng baen kae nggole mlaku baen ngegeng, ora luwes kaya wong wadon umume. Apa maning bokonge keton tepos tapi dadane menther-menther gede. Kuwe paling anu sering decekeli neng wong lanang kuwe, mulane dadane gede, bokonge tepos, mudun gara-gara keseringen turu karo lanangan.”

Nyong percaya mesti rika pada uwis tau krungu omongan sing kasar kaya kiye. Omongan rasan-rasane tangga sing sebenere mambu fitnah maring wong wadon. La priben, apa nggane wong wadon sing ora nduwe bokong, ning dadane gedhe, tur mlakune ngegeng kuwe mesti merga uwis ora prawan, kan urung mesti.


Alesane gampang lah. Ora kabeh wong wadon nduwe bentuk awak sing padha siji karo liyane. Kaya wong wadon sing jerene nduwe dada gedhe ning bokong tepos kuwe, bisa baen anu wong wadon sing bentuk awake kaya apel, nek cara Bahasa Inggris ya dearani apple shape. Merga biyasane sing nduwe awak kaya buah apel biyasane dadane gedhe ning ora nduwe bokong, weteng karo bangkekane ya mandan isi.

La nek sing nduwe awak kaya jam wedi alias hourglass, biyasane bokonge isi, dadane isi, ning bangkekane cilik, ya kaya bentuke jam wedi kae lah. Nek bentuk awak sing kaya jam gelas kiye, masyarakate awake dewek biyasane nggole ngarani ya wong wadon-wong wadon sing awake semok, bohay.

Wong wadon sing awake semok mbarang ya kadang olih fitnahan sekang wong-wong, dearani uwis ora perawan merga dadane gedhe bokonge uga gedhe, uwis mbledeh kabeh, kaya karung beras deudari taline njur berase pada wutah.

Ana uga sing bentuk awake model kaya buah pear, nek cara Bahasa Inggris e pear shape kae biasane wonge nduwe dada cilik, ning bokonge gede tur semok, bangkekane uga cilik. Lah bokong gedhe uga kadang-kadang dadi ajang fitnah, merga jere bokonge uwis mbledeh kaya uwis ora perawan, tau nglairna anak.

Baca juga:  Ora Sinau Aksara Jawa, Kaya Nyuntik Mati Aksarane Dhewe

Jiyan, serba salah pisan dadi wong wadon njah. Agep nduwe bentuk awak kaya apa baen pokoke salah, pokoke keton nek uwis ora perawan. Njur wong lanang sing garep mereki kudu ngati-ati temenan merga mbok kelombon, olih parawan rasa randha.

Jane ngapa sih perkara perawan ora perawan kuwe kayane penting pisan? Apamaning ngasi ana omongan kon ngati-ati mbok olih perawan rasa randha. Ujare nyong kowh ungkapan kaya kuwe ora pas babar pisan, merga wong wadon dadi depadakna kaya panganan sing depangan, ana rasane. Gur deanggep barang, dudu menungsa sing nduwe ati nduwe jiwa tur teyeng mikir karo nduwe emosi.

Jal nyong takon, ana mitos apa baen sing beredar neng masyarakate dewek sing ana hubungane karo keperawanan?

Arep ngerti wong wadon esih perawan karo ora, teyeng dedeleng sekang warna telapak tangane? Dedeleng sekang cara mlakune? Dedeleng sekang ukuran jenthik karo jempole? Dedeleng sekang bentuk awake, esih singset apa uwis mbledeh?

Apa sing kiye:

Wong wadon sing nganggo tampon apa menstrual cup nek pas mens mesti wis ora perawan, perawan ilang merga nganggo barang-barang kuwe.

Wong wadon sing ngrasakna kelaraen nganti metu getihe pas turu bareng karo wong lanang, mestine esih perawan.

Turu bareng karo perawan rasane lewih enak timbang sing uwis ora.

Byuh, kuwe mitos-mitos kaya kuwe kok esih subur kaya tanduran denei pupuk neng masyarakate awake dewek njah. Gumune maning, anu mitos tapi tetep baen esih padha blaka nggole percaya.

Kenangapa nyong ngarani mitos, merga kabeh sing disebutna neng nduwur kuwe mau, gur dongeng sing degawe ben wong wadon pada krasa insecure, cilik ati, ora nduwe rasa merdeka dadi menungsa. Merga ket gemiyen mula, sing jenenge wong wadon seringe ya gur deanggep dadi menungsa kelas loro. Ibarate nek ana tingkatan kasta, wong wadon ya deanggep kasta nomer loro, dudu kasta utama.

Ben ngapa jajal nek ora ben wong wadon gampang deatur, apa-apa manut tur wedi merga krasa ora nana regane. Mulane sih ana istilah kanca wingking mbarang, sing ngesogna panggone wong wadon gur neng dapur, sumur karo kasur, liyane ora.

Baca juga:  Curanmor Acarane Samidi, Ciri Khas Cilacap, Diadaptasi ning Kahanan Jaman Siki? Kepriwe Dadine?

Mesti rika pada tau krungu ana wejangan sekang rama biyung apa wong tuwa liyane maring bocah wadon sing lewih enom perkara pinter neng dapur. Artine wong wadon kuwe kudu pinter olah-olah panganan sing enak, ben sing lanang ora jajan neng njaba, mbok kecanthol bakule warung rames. Tur kudu teyeng ngecapna nafkah sing dewehna sekang lanange, cukup ora cukup kudu cukup tur teyeng nyandingna panganan sing enak.


Lah nek sumur kuwe artine wong wadon kudu tanggung jawab karo kelangsungan urip sing neng njero umah. Anane masalah bocah, masalah butuhe umah, wong wadon kudu teyeng karo pinter ngatur, wong lanang wis ora kudu cawe-cawe maning. Wong lanang ngertine ya beres thok, merga wis kesel nggolet duwit nggo nafkahi keluarga. Mulane sing deistilahna kuwe sumur, merga sumur kuwe sumber banyu, sumber uripe menungsa.

Sing ketelu kuwe perkara pinter neng kasur. Lah nek perkara kiye tah jane nyong ora usah njelasna maning njah, merga kayane kabeh langsung klik, paham pisan apa artine pinter neng nduwur kasur.

Lah perkara neng nduwur kasur kiyelah njur sing dadi jalaran anane mitos-mitos tentang keperawanan sing urip neng masyarakat. Wong lanang sing olih perawan deanggap wong sing bathine gedhe merga teyeng nyicipi perawan. Deanggep perkasa merga olih perawan, teyeng njebol perawan wong wadon.

Gweh, njelehi ora sih nggole derungokna? Kudune ngomongi bathi karo rugi mbok nek rika lagi padha dodolan? Njur njebol mbarang, mbok padha karo lawang sing dekunci, ora teyeng debuka njur dijebol. Mangsane wong wadon kiye barang temenan, dudu menungsa urip.

Mulane njah, nek ana duda olih perawan, akeh wong sing padha keplok-keplok, nganggep wong kuwe hebat temenan. Wis duda teyeng olih perawan maning, wong lanang sing ora nana tandinge lah. Wong lanang kuwe bakal deanggep wong sing olih rejeki gedhe neng uripe merga olih perawan maning.

Giliran ana wong lanang sing esih bujang njur ngarah randha dadi bojone, mesti akeh sing ngelokna bodo nemen. Wong lanang sing kaya kuwe bakal deanggep wong bodo, ora pinter milih jodo, merga olihe randha, bekase wong liya. Wong wadon sing statuse randha ya padha, nek olih wong lanang sing esih bujang, mesti deanggep gatelen, ora nepak awak, wis randha kowh esih nyenengi bujang.

Baca juga:  Lelang Keperawanan Sarah Keihl Ngasih Celah Buat Kekerasan Verbal Seksual, Berujung Gratifikasi Kebodohan

Padahal apa bedane jajal, apa salahe nek randha duda njur pada olih jodo maning wong-wong sing esih padha bujang perawan?

Kaya kuwe kowh nek anu cok padha ora gelem dearani misoginis njah. Jerene nganggep wong wadon kuwe kedudukane seimbang karo wong lanang, ning nyatane ya tetep baen pada njomplang.

La nek pancen uwis seimbang, kudune mitos-mitos tentang keperawanan kuwe uwis ora nana. La wong nyatane esih baen ana, esih subur pisan malah, kaya suket kenang banyu udan. Ya kan ora lucu mbok lah, wong wadon kudu tetep perawan sedurunge mbojo, ora olih turu karo wong lanang liya sing urung dadi bojone. Sementara wong lanang bebas merdeka, ora nana kewajibane kon njaga awak aja nganti turu karo wong wadon liya sedurunge mbojo.

Nek wong wadon urung mbojo, gonta ganti pasangan deanggep nakal, urakan, wong wadon ora bener. Padahal nggole gonta ganti pasangan ya gur pacaran ora nganggo acara pindah neng kasur mbarang. Sementara wong lanang gonta ganti pasangan nganti kelonan mbarang deanggep wajar, ora nakal, jenenge baen wong lanang.

Kaya kuwe masa deanggep adil, deanggep uwis imbang nggole aweh kedudukan antarane wong lanang karo wong wadon neng masyarakat?

Mbok uwis lah, ora perlu maning mbahas keperawanan sing asline kaya dongeng tok, tur nggawe wong wadon sengsaya ora diregani dadi menungsa. Uwis tibane fitnah, nglarani ati, ora bener sisan, apa nggane ora gur nambahi dosa thok njah. Mending sih nambahi isine tabungan ben saldo ATM-e teyeng nggawe mesem pas desawang.

Lagian sing jenenge miitos-mitos keperawanan kuwe ya gur produke patriakhi. Mulane cokan dadi lucu, nganggep keperawanan kuwe sesuatu sing suci, sing kudu dejaga temenan, eh giliran ana wong wadon sing ora mbojo-mbojo, tetep baen deomong, dearani sing ora-ora.

Hlaaaa

WACANEN Ribut-ribut Golet Jeneng Anak, eh Kesalip Raditya Dika karo artikel liyane nang rubrik RERASAN.