MOJOK.COLek duwe anak sing seneng dolan Tik Tok, aja dilarang, tok. Coba dijak ngomong, sik areke ora penasaran.

Sik tas wae aku mudun teka sepeda motor sak marine mulih kantor, lha kok bojoku mara-mara metu teka lawang mburi omah ambek ngomel-ngomel. Duh kah, mosok nggak isa ngenteni aku mlebu omah dhisik, lungguh ngopi-ngopi ambek ngemil jajan karine riyaya ben awak istirahat sak marine sedinoan kerja. Lha iki, wis awak sik kesel, kemringet ambek seragam kantor mambu lebus langsung disrangap omelane bojo.

“Sik ta lah. Onok apa kok raimu abang ireng ambek ngomel-ngomel nggak karuan koyok ngono?”

“Deloken ta anakmu iku, Yah, Si Lintang. Iku mau aku nggak sengojo ndelok HP-ne, lha kok nemu video Yutub sing isine arek iku ngomong nggak jelas ambek bolak-balik misuh. Mbok ya kandhanana areke, nek perlu senenana. Nggak seneng aku.” Jare bojoku. Lambene mecucu meh rong senti.

“Video apa?” Aku takon alon-alon gawe ngedem atine. Bojoku nggak njawab tapi mari ngono mlebu omah maneh terus nggak let suwe, mbalik ambek nyerahna HP-ne anakku sing nomer loro iku nang aku.

“Nyoh, deloken dewe.”

Tibakna tenan. Bareng tak delok videone anakku sing sik kelas telu SD iku, aku malih dadi rodok bingung. Antarane heran, kudu ngguyu ambek mangkel sitik. Asli aku nggak nyangka.

Anakku sing sik umur wolung taun iku nggawe semacam vlog sing isine ngomong sak karepe dewe mbuh mbahas apa wae. Ya jane nggak patek beda ambek video-video ne Bayu Skak ngono iku. Tapi sing marakna aku rodok kemekel iku merga anakku ngomong ndik videone nganggo Bahasa Indonesia logat Jakartaan, terutama nek pas areke ngomong gue-elu, rodok marai gatel ning kuping nek dirungokna. Ya isa koen bayangna dewe, arek sing sak bendina ilate medok basa Indonesia campur Medura mara-mara nggawe vlog berbahasa ibukota. “Memangnya gue tak lebur ngedhingaghi?”

Baca juga:  Kalau Tik Tok Goblok, Memangnya Instagram dan Twitter Nggak?

Mung masiya ngguyokna, aku ya gregeten tepak ndelok anakku ndik video iku bolak-balik muni “brengsek”, “bangsat lu”, “anjrit” sampek “emangnya lu mau gue tabokin apa?”

Ya Allah. Ngguyuku langsung ilang malih dadi mangkel. Bener jare bojoku, arek siji iki kudu tak kandani nek perlu tak seneni ben nggak tuman.

Jane kepingin tak celuk anakku sing sak kala iku mumpung ketok lungguh ndik ngarepe tivi ndelok film kartun. Tapi kondisiku sing siktas mulih kantor, kesel, luwe, marakna aku mikir, iki nek tak seneni saiki isa-isa aku akehan emosine timbangane ngandanine. Ya wis nek ngono engkuk wae sak marine aku adus.

Banyu adem sing mancur teka shower tibakna lumayan isa ngedemna ati ambek ngekeki aku wektu gawe mikir. Aku terus eling statuse Mas Teguh Arifandi, konco facebook sing kerja ndik bagian pelayanan masyarakat, Kementerian Kominfo. Mas Teguh nulis status, nek aplikasi Tik Tok katene di-blokir ndik Indonesia. Tibakna tenan. Masiya mung rong dina, aplikasi sing jarene ‘goblok’ iku diblokir merga akeh bukti sing nduduhna nek Tik Tok sering disalahgunakna, sak nggak-nggak e kebablasan.

Aku jane termasuk sing nggak patek setuju solusi blokir koyok ngono, soale nek jareku nggak bakal isa marekna masalah. Justru malah isa nambah masalah anyar. Kan wis gudu jaman Orde Baru, Rek. Sithik-sithik bredel, sithik-sithik blokir. Sing rodok keterbukaan apa a koyok biyen janjine tepak kampanye pemilu.

Baca juga:  Golput Iki Dudu Perkara Keren, sing Ana Malah Nyebahi

Terus terang aku nggak ndelok bahayane aplikasi Tik Tok. Masiya ngono, nggak berarti aku kesenengen ndelokna video-video sing meh kabeh alay- geje– bocah ngapa yak ndik aplikasi gaweane aseng iku. Pancen ana sing termasuk kebangeten nggawe joget lucu-lucuan niru adegan sholat. Ana arek wedok sing joget ndik ngarepe mayite mbahe sing wis matek. Ya nggak sithik video sing menjurus pornoaksi.

Tapi tetep wae aku nggak setuju pemblokiran aplikasi Tik Tok.

Soale sing tak delok masalahe mung siji… kesenjangan pola pikir, terutama antarane generasiku, generasine wong sing umure telungpuluh taun menduwur ambek generasine arek-arek jaman now.

Lha wong nek tak pikir, sing paling gatel pengen melok joget alay memberangus aplikasi-aplikasi tunggale Tik Tok, Kwai, Bigo ambek sing liyane iku ancene wong-wong tuwek angkatan reformasi sing nggak nerima Iqbaal meranke Minke. Sing nggojloki entek-entekan remaja sing nulis Pramoedya Ananta Toer iku jare penulis anyaran sing cuma katene ndompleng ketenaran mantan anggotane Coboy Junior iku.

Cuma iku masalahe nek jareku.

Antara ego wong tuwek sing sumpek ndelokna tingkah polahe arek jaman saiki sing jarene kebablasan nggak duwe aturan. Ambek mentale arek-arek enom milenial sing kudu diakoni pancene rodok sengak, nyolot, kurang unggah-ungguh ambek lali tata krama.

Soale nek kudu jujur, aku ya mesti ngakoni nek akeh video sing digawe nganggo aplikasi-aplikasi sing tak sebut ndik nduwur iku sing lumayan menghibur, ya lucu ya kreatif pisan. Ambekna apa salahe sih, nek ana arek lanang SMP sing mara-mara terkenal terus njaluk bayaran 80 ewu per-foto bareng ndik acara meet and greet? Apa salahe ana arek wedok ning pelosok Sulawesi Tengah kana sing nganti kebanjiran endorse merga videone sing ngaku syantik terus kepingin dadi bojone Iqbaal Aji Daryono iku mendadak viral?

Ya wis jarna wae ta lah. Engko lak ilang-ilang dewe koyok mbiyen nasipe duet Shinta –Jojo Keong Racun ambek Norman Kamaru Bintara Chayya-Chayya iku.

Baca juga:  Drama Bu Risma lan Sinetron KPop Indosiar Tetep Ora Bisa Sedahsyat ‘Ikatan Cinta’

Adus ambek mikir koyok ngono iku lha kok aku malih nggak sida nyeneni anakku. Malah sak marine sholat ashar, areke ambek putune tonggo mburi omah sing sak pantaran tak jak nggawe vlog tentang dunia lain. Mumpung ndik ngarep omahku ana komplek tentara sing wis 10 taun kosong mangkrak, ketepakan langite wis peteng soale meh magrib. Arek loro iku tak jak nggawe video uji nyali.

Kari bojoku sing ngelus dada ndelok aku ambek arek-arek iku goncengan numpak sepeda motor. Malah anakku langsung ‘in-action’ nganggo kamera HP-ne sing disambung ambek tongsis.

Biar keliatan asli, Yah.” Ngono jarene.

Lha yak apa maneh. Jaman ancene wis berubah. Sing tuwek-tuwek iki kudune aja isa nglarang tok. Mending dikancani, dijak ngomong apa karepe arek-arek enom iku ben isa diarahna.

Nek isane mek nglarang tok tapi nggak ngekeki solusi, ya aja nyalahna sapa-sapa nek arek saiki akeh sing salah dalan.