MOJOK.COOpo to gunane pencitraan nek jebul malah dadi sumber masalah corona ning masa depan e Jogja? Sing repot sopo? Ya awak dewe kabeh!

Sebage guru SMP ning Jogja, sing jenenge “new normal” ning dunia pendidikan iku medeni ning kupingku. Maksudku, aku ming semelang nek murid-murid sing kepekso mlebu kelas, jebul ketularan virus corona utawa ana sing jebul positif tapi ora krasa soale imun awake lagi apik. Antara urung tes karo ora duwe duit dinggo tes pribadi.

Pirang dina kepungku, aku maca artikel ning Tirto. Jarene, sing meninggal status PDP kui ora dites SWAB. Mangkane, telung sasi kepungkur, angka positif Jogja kui ajeg, ora nambah, ming ono 8. Apik, ya? Aman, to? Sik, urung tentu, soale selama telung sasi kui, sing status PDP meninggal ora tes SWAB.

Padahal, nek manut prosedur e, kudune PDP kui dites SWAB ping pindho. Status e isih PDP, kadung sedha, ora dites SWAB. Pemda DIY banjur ngumumke pasien PDP meninggal kui negatif corona. Ya memper nek ngono, nek angka positif Jogja ora nambah. Iso wae, salah siji seko PDP meninggal kui jebul positif corona, to.

Kota Jogja ono 12, rinciane: 5 pasien PDP meninggal tanpa SWAB, 7 PDP SWAB pisan. Kabupaten Sleman, ana 11 antara urung tau SWAB karo SWAB pisan, tambah 46 PDP dua kali SWAB. Kabupaten Bantul ono 1 sing PDP meninggal ora SWAB lan 20 PDP meninggal lagi pisan SWAB wis digawe data negatif corona.

Sing lucu meneh, Joko Hastaryo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, ngomong nek deknen ora reti bab 12 pasien PDP Kota Jogja diputus negatif karo Pemda DIY. Nek Pak Joko dewe, jarene, manut karo pedoman sing wis digawe Kemenkes: PDP kudu 2 kali tes SWAB. Hasil e kudu negatif kabeh. Nah, lagi entuk digawe status negatif corona.

Baca juga:  Sinisme untuk Jogja

Jarene ngene: “Kami tetap berpatokan kalau negatif itu harus dua kali swab. Kalau belum diswab atau baru diswab sekali, tapi meninggal itu kami tidak mengatakan negatif. Kategorinya dalam proses.”

Lucune, to Lur, antara siji lan sijine anggota pemrentah kok nganti ora ngerti ono 12 PDP meninggal dianggep negatif. Opo ya sing jenenge “komunikasi” kui ora terjalin? Ha nek siji lan sijine badan utawis uwong pemrentah ora reti, pie nasib rakyat Jogja? Kudu manut sopo utawis manut data corona sing endhi?

Aku ya mung mikir, iso wae sing dites SWAB lagi sepisan kui jebul negatif palsu. Soale sing koyo ngene iso kedadean, lho. “Kalau swabnya baru satu hasilnya negatif belum bisa kami simpulkan. Tapi kalau hasilnya positif itu sudah bisa kami simpulkan,” jare Irine, Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Jogja.

Sing arane negatif corona palsu kui sebab ono 2. Siji, luput le maca hasil tes. Loro, luput nglakoni tahapan pemriksaan. “Kita takutnya kalau negatif itu negatif palsu. Kalau dia positif paslu tidak apa-apa karena dia sudah ditangani dengan protokol COVID-19 dan diisolasi,” jare Irene meneh.

Nah, nek negatif corona palsu kui ya bahaya. Nek ora ditangani nganggo protokol corona, PDP meninggal iso nulari kancane. Ngene ki, lho, sing gawe aku wedi. Awak dewe kan ora reti riwayat PDP meninggal kui sak urunge tes. Iso wae mlampah-mlampah ngganteng menyang pasar, supermarket, utawis nongki ayu ning kafe-kafe.

Baca juga:  Mengapa Jogja Seharusnya Bersyukur Para Alay Merusak Taman Bunga?

Ya aku tulung dingapuro nek “pesimis” karo kerjane pemrentah. Wis ora patuh karo protap SWAB ping pindho, datane kok ya mencurigakan. Piye ngono mengko nek cah-cah SMP ning Jogja mlebu sekolah, tapi ternyata ora aman. Mesakke bocah-bocah iki, ya SMP Jogja, SD, SMA, lan liyane sing isih enom lan masa depan e kudune isih dawa.

Kepastian kui ancene larang regane. Opo meneh pas masa pandemi corona ngene ki. Wis datane Pemrentah Jogja kok mencurigakan, rakyat e ya mulai ora disiplin karo protap kesehatan. Lagi wingi kui aku weruh ono mas-mas boncengke cah cilik, lewat prapatan Brimob ora nganggo masker karo helm. Ndase wis tahan corona karo atose aspel iye? Ampuh tenan le mBajing!

Jogja dikandha aman karo corona soale sejak telung sasi kepungkur ora ono sing positif. Opo ya data kui ming lamis men Pemrentah e ketok wis kerja? Opo data kui ming lamis men ngetokke nek warga Jogja ki tertib sak pol e? Opo to gunane pencitraan nek jebul malah dadi sumber masalah corona ning masa depan? Sing repot sopo? Ya awak dewe kabeh! Asuog!

MONGGO KULO ATURI MAOS Serat Kangen Kagem Ibu, Tetep Lebaran Senajan Ora Salaman utawi seratan sanesipun ing rubrik RERASAN.