Yohanes Endra Kristianto, Author at Terminal Mojok