Avellinno Krisnandi Primastio, Author at Terminal Mojok