Muhammad Fikri Dzulfikar, Author at Terminal Mojok