Bernardus Marcello Agieus, Author at Terminal Mojok