• 355
    Shares

MOJOK.COMbok kira, dadi golput iki iso gawe kowe keren? Ya, ora, Ndes. Sing ana, kowe malah ketok nyebahi.

Aja golput. Golput kuwi golongane wong nyebahi. Wong sing nek mikir apa-apa dianggep kleru, luput, ora dadi karepe, sambat, nggresula, pokmen nyenyengit lah.

Sakdhonge wis akeh banget tulisan utawa artikel sing mbahas bab golput. Wiwit seka sing akademis nganti sing nyinyir. Nanging dinggo rame-rame para pandhemen lan sutresna basa Jawa, saiki artikele ditulis nganggo basa Jawa neng Rerasan.

Ing donya iki, ing sakitare kancamu dolan utawa kanca kampus wae, mesthi ana wong sing jinise nyebahi ngono kuwi. Apa-apa ora cocok, mbedani, kudu ketok eksklusif timbangane kanca-kanca liyane. Gatekna seka sandhangane, carane ngomong, carane mikir, mesthi kepengin ketok unboxing out of the box.

Jinis wong kaya ngene iki akeh banget neng golongan kaneman utawa remaja. Utamane neng sosmed. Ciri-cirine biyasane posting sing bab aneh-aneh, ora posting bab kuliner sing ‘lu mesti banget cobain’, utawa posting bab gambar kucing, nanging nyinyiiiiiiiir terus. Ra tau positip ndelok apa wae.

Ana maneh, biyasane wong-wong anti kemapanan ngene iki yen posting bab ‘now playing’ neng sosmed, mesthi lagu-lagu aneh sing nek isa followerse ora dhong. Trus ditambahi caption ‘buat yang tau aja’. Pitikih…. ha mbok sisan kowe posting now playing lagu daerah Ekuador kono nek niate arep ketok mbedani bab selera musik.

Sing luwih nyebahi meneh, pawongan ngono kuwi banjur duwe ideologi anti politik. Fuck politic ujare sablonan kaose wong-wong kuwi. Ben saya ketok anggone ora normal kaya liyane, banjur macak golput. Alesan utawa argumene ngapa kok golput wis disiapke nganggo cara mikire sing anti-mainstream ngono kuwi mau. Pancen biyasane wong-wong sing ngono rada mletik lan kritis. Ati-ati lho ndie… indie… yen kowe kritis banget mengko sing isa nangangi ya mung rumah sakit.

Baca juga:  Farhat Abbas, Amien Rais, Hingga Arif Poyuono: Mentertawakan Cara Menakuti Para Bapak Ini

Pokoke piye carane ben ketok beda karo liyane. Yen kanca-kancane kalebu golongan cebong lan kampret, rombongan cah nyebahi iki gawe kelompok dhewe, ben tansah mbedani. Mbok ya sing eling mbedani merga kreatif lan mbedani merga nyebahi kuwi beda lho. Bisa wae pikiran anti-mainstream mu kuwi dijumbuhke karo daya kreatifmu ben dadi karya sing bisa nyenengake wong akeh lan migunani tumraping klien liyan.

Ha nek kepengin mung ketok beda tumraping manungsa normal, mbok njajal saiki digawe beda carane mangan sisan. Yen kancamu kuwi mangane sega lawuh jangan, njajal kowe mangan lawuh tlethong ngono. Utawa rasah ambegan nganggo irung ndak kaya wong lumrah, nanging ambegan nganggo sikut ngono. Hiiiisssh… gemes banget aku karo golongan ngono kuwi, rasane kepengin tak templing ben sadhar uteke ngono, ha nanging piye? Aku ki ra wani gelut, dadine isane ya mung padu liwat tulisan ngene iki.

Eling ya, pemilu Amerika wingi saking kakehan warga sing nyebahi lan macak ora perduli marang politik, tembe mburine padha getun utawa nyesel nalika sing kepilih presiden Trump.

Aku sih isih percaya yen watak nyebahi kuwi mung fase, mung tataran urip gebyare cah enom sing apa-apa kudu nyleneh. Aku ki ya sakelingku mbiyen wis tau golput, lan sengit karo kabeh-kabeh. Nanging kuwi sakdurunge entuk enlightment utawa hidayah politik yen tumindak apolitik ngono kuwi ki ora pener. Anggonmu ngetrapke peran kanggo bangsa negara Indonesia iki bisa diwiwiti kanthi nyoblos. Yen kowe isih nganti mikir, ”Ha, aku ra seneng karo Indonesia, ra setuju aku karo konsep politik neng Indonesia!” Ya kana pindhaha Ekuador.

Baca juga:  Karena Debat Bukan Soal Cari yang Benar, Tapi Cari Siapa yang menang

Isa lho tetep keren tanpa kudu nyenyengit. Bisa kok tetep menang tanpa ngasorake netizen. Elinga ilmu pari, tambah tuwa tambah isi kuwi lumrahe tambah ndhungkluk. Tur ya embuh yen jebule jinismu kowe kuwi pari gabug, tetep wae ngadeg negar-negar tanpa andhap asor babar blas nganti tuwa, ha merga kopong isine.

Ana sing nate nulis yen wajar utawa lumrah dadi manungsa sing watake nyebahi, nyenyengit, sinis, skeptis, anti mainstream, indie rebel, sok hipster ing umuran 20 taunan. Nanging yen tambah umur kowe isih kaya ngono, brarti sing salah kuwi kanca dolanmu. Aku ya lali sapa sing nulis iki, Mpu Tantular apa ya.…

Deloken ta contone, Iwan Fals misale. Nalika enom umur 20-an apa-apa diprotes, anti kabeh-kabeh. Sengit marang apa wae nganti teler… tur ya mbasan tuwa rak ya dadi lerem ta? Gelem cukur rambut, trus lagune-lagune banjur lagu cinta sing nyengsemke ati, wis ora mBongkar kiwa tengen meneh.

Yen cara wayang, jupuka conto Raden Antasena. Nalika enom ha ora mung pemerintahan raja sing dilawan nanging dewa wae ditantang gelut. Nanging sakgentho-genthone Antasena, nalika kudu mbangun miturut kanggo kabecikan negara, nyatane ya manut-manut wae kok dikandhani.

Wis ta, pikiren meneh yen arep golput. Njuk apa gunane ndadak padu, ece-ecenan, iri drengki, twitwar, adu komen? Nek pancen wani padu ki kudune ya sembada wani milih.