Idham Cholid

Ketua Umum Jamaah Yasin Nusantara (Jayanusa).