MOJOK.COJarene kabeh amal sing kelakon kuwi tergantung niyate. Lan jarene kabeh uwong bakal ngentukake apa sing diniyatake. Njuk, apa sing dadi niyat pasamu, Lur?

Miturut Dr. Alex Jimenez DC. CCST saiki pasa dadi cara kang populer kanggo ngedhunake bobot jing linuwih. Katrangane dheknen ngene, “pasa iku salah sawijining fast diet paling apik. Miturut panliten ning Universitas Illinois, pasa iku akeh manpangat kanggo wong jing arep ngedhunke bobot awat, tinimbang nganggo cara diet kang konvensional.”

Yen wong-wong gelem sinau kautaman pasa kaya sarjana sujana saka Universitas Illinois iki, haqul yakin Insya Allah bakal dadi amal jariyah. Saiki Universitas Illinois ae, wis nemokake metode pasa anyar sing jenenge pasa intermiten utawa pasa alternatif. Pasane sih gampang. Nanging jing angel mung olehmu ngetung kalori sik sakdurunge mangan. Wah, ora mung angel nanging ya bakal kesel buanget.

Nah, para sarjana sujana ning kana wis suwi sinau perihal kuwi. Jing disinauni kuwi tentang wong-wong jing kena obesitas saklawase taun. Jare jurnal JAMA Internal Medicine, ana 100 uwong jing dikongkon nyoba metode pasa intermiten iki. Jebul isa padha susut awake 6 persen saka bobot sakdurunge pasa.

Sakliyane kuwi, Pak Holtorf, minangka direktur medis saka Holftorf Medical Grup, ya wis tau menehi ketrangan babagan pasa wektu diwawancarai karo Newsmax Health. Ketrangane ngene kiyi, “tinimbang  uwong angel-angel sinau metode diet jing aneh-aneh supaya susut awake, luwih becik kang nganggo metode pasa. Krana pasa kuwi ancen cara jing paling strategis ngurangi asupan kalori, tinimbang ngetung watesan kalori saben mangan. Sapa wong jing tan kendat ngetrapke watesan kalori saben dina? Lah pasa iki bakal nggampangake masalah ngatur kalori iki. Misale mangan sing biasane ping lima, dibatesi mung ping pindho. Lah kuwi yen wis mlaku seminggu, mesthi awake wis bakal susut.”

Baca juga:  Basa Jawa Pujakesuma Kuwi Aneh, ning Luwih Aneh Wong Jawa ing Jakarta

Nuhoni ketrangan-ketrangan ning dhuwur iki, banjur aku duwe pitakonan kanggo awakku dhewe, Sakjane pasaku taun iki jing tak goleki apa tha?

Wong kaya aku ngene iki, bar Subuh lagi tatrap reresik kasur njuk turu. Palingan tangi mengko bakda   asar. Lha nek ngono kan aku gur pasa rong jam-telung jam. Bayi lak ya kuwat ning mung ngunu kuwi. Wanci buko, bakal mbadog sak kemenge maneh.

Kawit mau bengi aku kepikiran pitakonan kuwi. Kayane ana jing salah karo orientasi pasaku taun iki. Kayane wong-wong jing pasa mung entuk ngelak karo luwe kuwi, isih luwih beja soale isa ngrasakake ngelak lan kaliren, njur manjing wanci buka mesthi ngrasa bahagia. Pada karo jing pasa njur mokah, ya kayane isih luwih bahagia. Amarga isa ngrasake pasa raketang bar ngono njur telake sepet pengin udud karo ngopi. Bayangno nek sampeyan kados kula. Anane paling mung muring-muring. Biyungalah Gusti….

Tak pikir-pikir, ancene pasa kuwi ngibadah jing paling angel. Terutama ning niyate. Lha niyat kuwi tak kira padha karo orientasi. Nek uwong pasa ning niyate durung jumbuh karo pasane, ya ning awak ya mesthi ora penak. Apa maneh pas awan-awan mlaku pepanasan, mesthi rasane abot kaya nggawa dosane wong sak ndunya. Padahal tibake ya ora nyangking apa-apa. Mung itungane ijeh tetep luwih beja wong jing kaya ngunu kuwi. Beja amarga ijeh gelem pasa raketang mbuh mengko diampirke karo jing Gawe Urip ning warung jing endi.

Baca juga:  Ora Netepi Janji Kuwi Beda Ambek Goroh, Bro!

Miturutku, niyat pasa kuwi penting. Maksude ngene, sakjane sing arep mbok goleki teka pasamu kuwi apa. Dadi jelas saiki, ngapa kok niyat pasa kuwi kudu dirapalke jing banter nek perlu disiyarke nganggo speaker mesjid. Ben sak ndunya ngerti kabeh, awake dhewe arep golek apa saka pasa.

“Niyat ingsun pasa // tutugka dina sesuk // saking anekani // ferdhune wulan Ramadhan // ing ndalem taun iki // krana iman // krana Allah // lan amrih ganjaran…”

Nah, nek ngene iki tak kira dadi jelas, Lur. Dadi jelas apa jing diarep-arep karo mbah-mbahne dhewe babagan pasa. Jebul mung ana telu, “Krana iman // krana Allah // lan amrih ganjaran…” Wong Amerika isa ngomong pasa kuwi cara fast diet kang paling apik. Mung saiki pertanyaane ngene, bayangno nek wong kana padha ngrapalke niyat pasa nganggo speaker mesjid. Kira-kira jing kocap saka lambe, tetembunge bakal piye?